img
img
img
img
img
img
img

Forsiden   |   Firmabilskatt 2017   2018   |  |   Bilgodtgjørelse   |   Reiser innenlands   |   Reiser utenlands   |   Nybilpriser          

Firmabilkalkulator 2017

I skjemaet nedenfor kan du sette inn verdier, aktuelle for deg og se hvilket utslag dette vil gi for din skattebelastning:

HOVEDREGEL
Fordel ved privat bruk av firmabil for 2017 fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil kr 299 100 (økt fra kr 293 200 i 2016) og 20 % av overskytende listepris

UNNTAK FRA HOVEDREGEL:
Elbil
Er bilen en elbil, benyttes 50 % av nybilprisen. Det gjelder også om man kjører over 40.000 km i året i sitt yrke. Om elbilen er over 3 år gammel, benyttes 37,5 % av nybilpris.

Biler eldre enn 3 år - eller yrkeskjøring over 40.000 km
- biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
- skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40.000 km i inntektsåret,
skal det tas utgangspunkt i 75 % av bilens listepris som ny.
Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skatteyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40.000(*) km i inntektsåret, skal det tas utgangspunkt i 56,25 % av bilens listepris som ny.
*: For å kunne benytte denne regelen, må du kunne dokumentere yrkeskjøringen gjennom bruk av elektronisk kjørebok.

 Bilens listepris:
 Inntekt:
 Jobbrelatert kjøring overstiger 40 000 km. pr. år:
 Bilen er eldre enn 3 år:
 
RESULTAT:

Bilens listepris: 350 000,-
Inntekt: 450 000,-
Jobbrelatert kjøring overstiger 40 000 km/år: Nei
Bilen er eldre enn 3 år: Nei


Inntektspåslag:99910,-
Skatt totalt:44 760,-

Utgangspunk for beregning av inntekspåslag er bilens pris da den var ny fra forhandler.
Verdien reduseres ved å ta hensyn til bilens alder og bilens jobbrelaterte bruk.
I denne beregning blir bilens verdi satt til 350 000,-
Inntekspåslaget er 30% av dette inntil 299 100,- og 20% av alt over 299 100,-
Inntektspåslag = 89 730,- + 10 180,-