img
img
img
img
img
img
img

Forsiden   |   Firmabilskatt 2017   2018   |  |   Bilgodtgjørelse   |   Reiser innenlands   |   Reiser utenlands   |   Nybilpriser          

Firmabilkalkulator 2018

I skjemaet nedenfor kan du sette inn verdier, aktuelle for deg og se hvilket utslag dette vil gi for din skattebelastning:

HOVEDREGEL
Fordel ved privat bruk av firmabil for 2018 fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil kr 303 900 (økt fra kr 299 100 i 2017) og 20 % av overskytende listepris

 Bilens listepris:
 Inntekt:
 Jobbrelatert kjøring overstiger 40 000 km. pr. år:
 Bilen er eldre enn 3 år:
 
RESULTAT:

Bilens listepris: 350 000,-
Inntekt: 450 000,-
Jobbrelatert kjøring overstiger 40 000 km/år: Nei
Bilen er eldre enn 3 år: Nei


Inntektspåslag:100390,-
Skatt totalt:44 975,-

Utgangspunk for beregning av inntekspåslag er bilens pris da den var ny fra forhandler.
Verdien reduseres ved å ta hensyn til bilens alder og bilens jobbrelaterte bruk.
I denne beregning blir bilens verdi satt til 350 000,-
Inntekspåslaget er 30% av dette inntil 303 900,- og 20% av alt over 303 900,-
Inntektspåslag = 91 170,- + 9 220,-UNNTAK FRA HOVEDREGEL

Biler eldre enn 3 år . eller yrkeskjøring over 40.000 km
Er biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 75 prosent av bilens listepris som ny. Det gis ikke bunnfradrag for varebiler. Reiser til og fra hjemmet regnes ikke som yrkeskjøring. Yrkeskjøring som overstiger 40 00 km må dokumenteres med elektronisk kjørebok. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Elbil
For el-bil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.A

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 45 prosent av bilens listepris som ny. Det gis ikke bunnfradrag for varebiler.

Deler av inntektsåret
Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Varebiler klasse 2 og lette lastebiler
For varebiler og lette lastebiler hvor det foreligger tjenstlig behov for en slik bil, gis det et bunnfradrag på 50 prosent av listeprisen, men maksimal reduksjon er 150 000 kroner.

Spesielt for varebiler og lette lastebiler
For varebiler og lette lastebiler hvor det foreligger tjenstlig behov, kan du i stedet for de ordinære reglene beskrevet ovenfor, benytte individuell beregning av fordelsskatten (individuell fastsetting).

Ved individuell fastsetting beregnes fordelen av den faktiske private bruken av bilen. For å benytte denne metoden er det et krav at det føres elektronisk kjørebok. Kjøreboken skal administreres av deg og skal dokumentere total kjørelengde, samt kjørelengde for yrkeskjøringen. Differansen skal skattlegges som privat bruk av bilen med en sats på kroner 3,40 pr kilometer for 2018.