[]
[] [firmabil.no] []

Reiseregulativet innenlandsSatsene nedenfor gjelder med virkning fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017.

Kilometergodtgjørelse:

Bruk av egen bil:

 • For inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 4,10 pr. km
 • Over 10 000 km i kalenderåret: kr 3,45 pr. km
 • For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø: kr 0,10 pr. km i tillegg til satsene over
 • Tillegg for tilhenger: kr 1,00 pr. km

Bruk av andre egne framkomstmidler:

 • Motorsykkel2 over 125 ccm: kr 2,95 pr. km
 • Snøscooter og ATV3: kr 7,50 pr. km
 • Båt med motor: kr 7,50 pr. km
 • EL-bil: kr 4,20 pr. km
 • Moped, motorsykkel opp til og med 125 ccm og andre motoriserte fremkomstmidler: kr 2,00 pr. km

Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km:

Dagsreiser:

 • For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-c):
  • a) For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 280,-.
  • b) For reiser over 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 520,-.
  • c) For reiser med overnatting dekkes en ulegitimert sats på kr 710,-.
   For reiser som varer mer enn et døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt døgn.
   Dersom enkeltmåltider etter satsene i a)-c) er dekket av andre enn arbeidstakeren selv, foretas det måltidstrekk.
 • Dersom særlige grunner tilsier det dekkes måltider etter regning for den enkelte reise.
 • Bestemmelsen i nr. 1 a) og b) gjelder ikke arbeidstakere med mobilt arbeidssted når de utfører ordinært arbeid.

Nattilllegg:

 • Utgifter til overnatting på hotell eller lignende, dekkes med inntil kr 1 800,- pr. døgn.
 • Dersom det ikke er utgifter som nevnt i punket over, og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting, utbetales et ulegitimert tillegg på kr 430,- pr. døgn.

 


Artikkel fra www.firmabil.no
URL: