[]
[] [firmabil.no] []

Satser for kjøregodtgjørelseStatens satser for kilometergodtgjørelse.

Statens sats for kjøregodtjørelse opprettholdes på 4,03, men den skattefrie kjøregodtgjørelsen opprettholdes på 3,50 pr kjørte kilometer.

  2022
  kr/km
Bil inkl. elbil uansett kjørelengde 4,03
Tillegg Arbeidssted Tromsø 0,10
Tillegg Ekstra passasjer 1,00
Tillegg Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00
Tillegg Tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil 1,00
   
Andre kjøretøy  
Motorsykkel over 125 ccm 2,95
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 2,00
Snøscooter og ATV 7,50
Båt med motor 7,50
   
   

 

 

 


Artikkel fra www.firmabil.no
URL: