[]
[] [firmabil.no] []

Satser for kjøregodtgjørelseStatens satser for kilometergodtgjørelse er:

Statens sats for kjøregodtjørelse opprettholdes på 4,10, men den skattefrie kjøregodtgjørelsen opprettholdes på 3,50 pr kjørte kilometer.

  2018
  kr/km
Inntil 10 000 km 4,10
Over 10 000 km 3,45
El-Bil inntill 10.000 km 4,20
El-Bil over 10.000 km 4,20
Tillegg Arbeidssted Tromsø 0,10
Tillegg Ekstra passasjer 1,00
Tillegg Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00
Tillegg Tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil 1,00
Andre kjøretøy  
Motorsykkel over 125 ccm 2,95
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 2,00
Snøscooter og ATV 7,50
Båt med motor 7,50
   
   

 

 

 


Artikkel fra www.firmabil.no
URL: